Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Huỳnh Điển

Trường THPT Buôn Ma Thuột

Lớp 11

ID: 51344768

  • Quận/Huyện : Thành Phố Buôn Ma Thuột
  • Tỉnh/Thành phố : Đăk Lăk
  • Ngày đăng ký : 00:26 12/01/2017
  • Xếp hạng địa phương : Chưa xếp hạng
  • Xếp hạng quốc gia : Chưa xếp hạng
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
Tổng
0
0 phút 0 giây