Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Hoàng Thị Thanh Binh

Trường Tiểu Học Nh&;n Chính

Lớp 1

ID: 51344758

  • Quận/Huyện : Quận Thanh Xuân
  • Tỉnh/Thành phố : Tp Hà Nội
  • Ngày đăng ký : 23:58 11/01/2017
  • Xếp hạng địa phương : 261327
  • Xếp hạng quốc gia : 1055508
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
1
1
300
1 phút 21 giây
12/1/2017 12:00:02 AM
2
1
300
1 phút 17 giây
12/1/2017 12:01:46 AM
Tổng
600
2 phút 38 giây