Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Avatar

Cao Từ Gia Phước

Trường Tiểu Học Lê Lợi

Lớp 6

ID: 51344757

  • Quận/Huyện : Thành Phố Vinh
  • Tỉnh/Thành phố : Nghệ An
  • Ngày đăng ký : 23:54 11/01/2017
  • Xếp hạng địa phương : Chưa xếp hạng
  • Xếp hạng quốc gia : Chưa xếp hạng
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
Tổng
0
0 phút 0 giây