Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Vũ Xuân Chiến

Trường THCS Thị Trấn Yên Bình

Lớp 8

ID: 51344755

  • Quận/Huyện : Huyện Yên Bình
  • Tỉnh/Thành phố : Yên Bái
  • Ngày đăng ký : 23:48 11/01/2017
  • Xếp hạng địa phương : Chưa xếp hạng
  • Xếp hạng quốc gia : Chưa xếp hạng
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
Tổng
0
0 phút 0 giây