Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Nguyễn Thị Minh Tâm

Trường Tiểu Học Đoàn Đào

Lớp 1

ID: 51344750

  • Quận/Huyện : Huyện Phù Cừ
  • Tỉnh/Thành phố : Hưng Yên
  • Ngày đăng ký : 23:45 11/01/2017
  • Xếp hạng địa phương : 15072
  • Xếp hạng quốc gia : 413579
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
1
1
200
1 phút 46 giây
11/1/2017 11:48:22 PM
2
1
280
1 phút 46 giây
11/1/2017 11:50:51 PM
3
1
300
2 phút 52 giây
11/1/2017 11:54:33 PM
4
1
300
1 phút 17 giây
11/1/2017 11:56:11 PM
5
1
300
3 phút 7 giây
12/1/2017 12:00:19 AM
6
1
260
3 phút 31 giây
12/1/2017 12:06:01 AM
7
1
300
3 phút 55 giây
12/1/2017 12:10:12 AM
8
1
270
5 phút 13 giây
12/1/2017 12:16:18 AM
9
1
270
6 phút 30 giây
12/1/2017 12:23:30 AM
10
1
290
8 phút 1 giây
12/1/2017 12:32:46 AM
Tổng
2770
37 phút 58 giây