Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Đinh Thị Vân Anh

Trường THCS Trần Phú

Lớp 9

ID: 51344749

  • Quận/Huyện : Thành Phố Thái Bình
  • Tỉnh/Thành phố : Thái Bình
  • Ngày đăng ký : 23:43 11/01/2017
  • Xếp hạng địa phương : 571
  • Xếp hạng quốc gia : 8065
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
1
2
300
6 phút 1 giây
12/1/2017 11:56:16 AM
2
1
300
15 phút 37 giây
12/1/2017 5:45:20 PM
3
1
300
29 phút 24 giây
12/1/2017 10:05:06 PM
4
1
300
12 phút 43 giây
12/1/2017 10:18:34 PM
5
2
300
11 phút 39 giây
13/1/2017 12:13:58 AM
6
3
300
21 phút 0 giây
13/1/2017 8:40:00 PM
7
3
300
27 phút 55 giây
13/1/2017 10:07:49 PM
8
5
300
32 phút 40 giây
13/1/2017 10:43:34 PM
9
1
300
13 phút 34 giây
13/1/2017 10:57:51 PM
10
1
300
12 phút 21 giây
13/1/2017 11:10:37 PM
11
2
280
25 phút 10 giây
13/1/2017 11:36:11 PM
12
1
300
18 phút 28 giây
14/1/2017 12:34:02 PM
13
1
280
26 phút 1 giây
20/1/2017 8:39:47 AM
14
2
300
8 phút 7 giây
12/2/2017 11:01:46 PM
15
1
260
30 phút 12 giây
5/3/2017 1:55:25 PM
16
1
220
46 phút 23 giây
6/3/2017 4:03:31 PM
17
1
110
51 phút 2 giây
15/3/2017 3:51:51 PM
Tổng
4750
388 phút 17 giây