Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Cu Quang Linh Linh

Trường THCS Kim Chung

Lớp 1

ID: 51327396

  • Quận/Huyện : Huyện Hoài Đức
  • Tỉnh/Thành phố : Tp Hà Nội
  • Ngày đăng ký : 00:56 11/01/2017
  • Xếp hạng địa phương : 275619
  • Xếp hạng quốc gia : 1147533
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
1
1
190
2 phút 42 giây
11/1/2017 1:00:58 AM
2
1
190
2 phút 3 giây
11/1/2017 1:03:56 AM
Tổng
380
4 phút 45 giây