Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Trần Phạm Anh Quan

Trường Tiểu Học Quang Thiện

Lớp 1

ID: 51327395

  • Quận/Huyện : Huyện Kim Sơn
  • Tỉnh/Thành phố : Ninh Bình
  • Ngày đăng ký : 00:52 11/01/2017
  • Xếp hạng địa phương : 16280
  • Xếp hạng quốc gia : 345734
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
1
1
300
1 phút 19 giây
11/1/2017 12:53:48 AM
2
1
300
1 phút 21 giây
11/1/2017 12:55:37 AM
3
1
300
2 phút 3 giây
11/1/2017 12:58:09 AM
4
1
300
1 phút 25 giây
11/1/2017 1:02:49 AM
5
1
280
1 phút 33 giây
11/1/2017 1:04:56 AM
6
1
290
2 phút 24 giây
11/1/2017 2:52:10 PM
7
1
250
6 phút 22 giây
13/1/2017 2:41:24 PM
8
3
200
19 phút 57 giây
13/1/2017 3:02:11 PM
9
1
290
13 phút 16 giây
13/1/2017 3:24:20 PM
10
2
160
39 phút 15 giây
13/1/2017 4:10:51 PM
11
1
180
31 phút 33 giây
14/1/2017 9:10:35 AM
12
5
190
31 phút 32 giây
16/1/2017 3:26:56 PM
Tổng
3040
152 phút 0 giây