Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Trần Phạm Anh Quan

Trường Tiểu Học Quang Thiện

Lớp 2

ID: 51327395

  • Quận/Huyện : Huyện Kim Sơn
  • Tỉnh/Thành phố : Ninh Bình
  • Ngày đăng ký : 00:52 11/01/2017
  • Xếp hạng địa phương : Chưa xếp hạng
  • Xếp hạng quốc gia : Chưa xếp hạng
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
Tổng
0
0 phút 0 giây