Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Nguyễn Hằng

Trường THCS Yên Dđồng

Lớp 6

ID: 51327393

  • Quận/Huyện : Huyện ý Yên
  • Tỉnh/Thành phố : Nam Định
  • Ngày đăng ký : 00:26 11/01/2017
  • Xếp hạng địa phương : 3548
  • Xếp hạng quốc gia : 235959
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
1
1
260
28 phút 32 giây
17/1/2017 4:17:10 PM
Tổng
260
28 phút 32 giây