Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Lê Trần Ngọc

Trường Tiểu Học Chí Linh

Lớp 1

ID: 51327384

  • Quận/Huyện : Thành Phố Vũng Tàu
  • Tỉnh/Thành phố : Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Ngày đăng ký : 23:43 10/01/2017
  • Xếp hạng địa phương : 8087
  • Xếp hạng quốc gia : 672239
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
1
1
190
2 phút 15 giây
10/1/2017 11:46:59 PM
2
1
180
2 phút 30 giây
12/1/2017 8:17:00 PM
3
2
220
10 phút 50 giây
12/1/2017 8:28:59 PM
4
1
280
3 phút 37 giây
12/1/2017 8:33:21 PM
5
1
270
4 phút 31 giây
12/1/2017 8:38:31 PM
6
1
260
6 phút 33 giây
12/1/2017 8:45:50 PM
7
1
290
7 phút 12 giây
12/1/2017 8:55:13 PM
8
1
200
13 phút 29 giây
12/1/2017 9:09:34 PM
9
1
180
23 phút 42 giây
14/1/2017 3:30:51 PM
Tổng
2070
74 phút 39 giây