Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Trần Trung Kiên

Trường THPT Hoàng Hoa Thám

Lớp 12

ID: 51327383

  • Quận/Huyện : Quận Sơn Trà
  • Tỉnh/Thành phố : Tp Đà Nẵng
  • Ngày đăng ký : 23:35 10/01/2017
  • Xếp hạng địa phương : Chưa xếp hạng
  • Xếp hạng quốc gia : Chưa xếp hạng
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Ngày hoàn thành
Tổng
0
0 phút 0 giây