Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Bi Bau

Trường Tiểu Học A - Thị Trấn Hoàng Mai

Lớp 3

ID: 51327380

  • Quận/Huyện : Huyện Quỳnh Lưu
  • Tỉnh/Thành phố : Nghệ An
  • Ngày đăng ký : 23:34 10/01/2017
  • Xếp hạng địa phương : Chưa xếp hạng
  • Xếp hạng quốc gia : Chưa xếp hạng
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
Tổng
0
0 phút 0 giây