Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Hà Tiểu Yến

Trường THPT Nguyễn Huệ

Lớp 10

ID: 51327378

  • Quận/Huyện : Huyện Krông Năng
  • Tỉnh/Thành phố : Đăk Lăk
  • Ngày đăng ký : 23:31 10/01/2017
  • Xếp hạng địa phương : 741
  • Xếp hạng quốc gia : 24951
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
1
1
280
25 phút 20 giây
15/1/2017 8:31:14 PM
2
1
250
31 phút 19 giây
15/1/2017 9:03:35 PM
3
1
250
38 phút 33 giây
22/2/2017 7:52:00 PM
Tổng
780
95 phút 12 giây