Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Ly Chan Hung Hung

Trường Tiểu Học Bùi Thị Xu&;n

Lớp 1

ID: 51327376

  • Quận/Huyện : Thành Phố Vũng Tàu
  • Tỉnh/Thành phố : Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Ngày đăng ký : 23:28 10/01/2017
  • Xếp hạng địa phương : 4322
  • Xếp hạng quốc gia : 345469
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
1
4
300
2 phút 59 giây
11/1/2017 11:45:33 AM
2
1
280
2 phút 45 giây
11/1/2017 11:49:02 AM
3
1
190
6 phút 39 giây
11/1/2017 11:56:24 AM
4
1
300
4 phút 18 giây
11/1/2017 12:01:22 PM
5
1
300
5 phút 54 giây
11/1/2017 8:14:43 PM
6
1
270
13 phút 47 giây
11/1/2017 8:29:22 PM
7
1
300
12 phút 13 giây
11/1/2017 8:42:25 PM
8
1
180
11 phút 7 giây
14/1/2017 6:11:51 PM
9
1
270
17 phút 37 giây
14/1/2017 6:30:17 PM
10
1
220
28 phút 11 giây
15/1/2017 11:02:14 AM
11
2
190
15 phút 58 giây
22/1/2017 8:25:25 PM
12
1
230
11 phút 12 giây
3/2/2017 8:54:12 PM
Tổng
3030
132 phút 40 giây