Mở vòng thi Cấp Trường số 13

Chuyên Trần Đại Nghĩa bảo vệ ngôi vương ViOlympic Sài Gòn

Giải đáp về mã thi và các vấn đề về thi cấp trường